Hrvatski jezični portal

kvȁrt

kvȁrt m 〈N mn kvàrtovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N kvart
G kvarta
D kvartu
A kvart
V kvarte
L kvartu
I kvartom
množina
N kvartovi
G kvartova
D kvartovima
A kvartove
V kvartovi
L kvartovima
I kvartovima
Definicija
reg.
1. a. razg. dio grada; četvrt b. policijska uprava u gradskoj četvrti
2. bibl. format knjige 30—35 cm
3. tisk. četvrtina arka (četiri lista) [kvart format]
Etimologija
njem. Quart, usp. kvarat