Hrvatski jezični portal

kvȃr

kvȃr m 〈G -a〉

Izvedeni oblici
jednina
N kvar
G kvara
D kvaru
A kvar
V kvare
L kvaru
I kvarom
množina
N kvarovi
G kvarova
D kvarovima
A kvarove
V kvarovi
L kvarovima
I kvarovima
Definicija
1. tehn. smetnja zbog koje mehanizam ne može raditi
2. gubitak u vrijednosti ili upotrebljivosti; šteta
Frazeologija
otići u kvar 1. otići u štetu, v. šteta2. razg. upustiti se u manju avanturu (bez znanja supružnika ili partnera)