Hrvatski jezični portal

kvalìtēt

kvalìtēt m 〈G kvalitéta〉

Definicija
1. fil. jedna od dijalektičkih opreka, ono što se mijenja kad kvantitativne promjene dosegnu određeni stupanj
2. šah razlika u vrijednosti između lake i teške figure