Hrvatski jezični portal

kvantifìkātor

kvantifìkātor (kvantifikȃtor) (, čega) m

Izvedeni oblici
jednina
N kvantifikator
G kvantifikatora
D kvantifikatoru
A kvantifikator
V kvantifikatore
L kvantifikatoru
I kvantifikatorom
množina
N kvantifikatori
G kvantifikatora
D kvantifikatorima
A kvantifikatore
V kvantifikatori
L kvantifikatorima
I kvantifikatorima
jednina
N kvantifikator
G kvantifikatora
D kvantifikatoru
A kvantifikator
V kvantifikatore
L kvantifikatoru
I kvantifikatorom
množina
N kvantifikatori
G kvantifikatora
D kvantifikatorima
A kvantifikatore
V kvantifikatori
L kvantifikatorima
I kvantifikatorima
Definicija
1. lingv. determinant količine kojim se u jeziku pobliže određuje neko ime (npr. broj = pet ljudi)
2. fil. epitet koji se u logici dodaje nekoj varijabli da bi se odredila količina (u sintagmi »svi x«, »neki x«, svi i neki su kvantifikatori)
3. mat. svaki simbol koji pokazuje da neka oznaka vrijedi za sve ili samo za neke dijelove cjeline; količitelj
Etimologija
v. kvant, kvantum + lat. -ficatio: činjenje ≃ facere: činiti, načiniti