Hrvatski jezični portal

job

job (izg. džȍb) m,

Etimologija
engl.