Hrvatski jezični portal

junta

junta (izg. hẉnta) ž,

Etimologija
šp.