Hrvatski jezični portal

jȕg

jȕg m

Izvedeni oblici
jednina
N jug
G juga
D jugu
A jug
V juže
L jugu
I jugom
Definicija
geogr.
1. strana svijeta nasuprot sjeveru, točka najbliža južnom polu [na jugu; s juga]
2. točka na kompasu koja pokazuje 180 stupnjeva, opr. sjever
3. (Jug) a. pov. južne američke države, opr. sjever (Sjever) b. ukupnost ekonomskih i privrednih potencijala razvijenog svijeta na južnom dijelu Zemljine kugle, opr. sjever (Sjever)
Onomastika
Jȕg m. os. ime (narodno), zast.: Jȕgoslav (Jugòslav) (mlađe i pol. motivirano)
pr.: Jȕg (1350, Zagorje), Jùgec (Krapina), Jugínović (Split), Jȕgo (210, Rijeka), Jȕgov (Šibenik), Jȕgovac (490, Buje, Istra, u Istri potalijančeno u Meriggioli), Jȕgović (1090, Novska, Lika, Slavonija)
Etimologija
prasl. i stsl. jugъ (rus. jug, ug) ≃ grč. augḗ: zraka (Sunca)