Hrvatski jezični portal

kabaléro

kabaléro (kabaljȇro) m 〈N mn -osi〉

Definicija
1. pov. srednjovjekovni španjolski vitez na konju, vičan borbi i ceremonijalu
2. pren. španjolski gospodin otmjena ponašanja; kavalir
Etimologija
šp. caballero: konjanik