Hrvatski jezični portal

kȁbur

kȁbur m 〈N mn -i〉

Definicija
reg. grob, raka
Frazeologija
sabur, sabur pa u kabur onaj koji je stalno strpljiv i spreman na odricanje ode i u grob a da se ničega ne užije
Etimologija
tur. kabr ← arap. qabr