Hrvatski jezični portal

júrnuti

júrnuti svrš.prez. jẉrnēm, pril. pr. -ūvši, imp. júrni, prid. rad. jȕrnuo〉,

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
jurnuti
 
prezent
jednina
1. jurnem
2. jurneš
3. jurne
množina
1. jurnemo
2. jurnete
3. jurnu
 
futur
jednina
1. jurnut ću
2. jurnut ćeš
3. jurnut će
množina
1. jurnut ćemo
2. jurnut ćete
3. jurnut će
 
aorist
jednina
1. jurnuh
2. jurnu
3. jurnu
množina
1. jurnusmo
2. jurnuste
3. jurnuše
 
perfekt
jednina
1. jurnuo sam
2. jurnuo si
3. jurnuo je
množina
1. jurnuli smo
2. jurnuli ste
3. jurnuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam jurnuo
2. bio si jurnuo
3. bio je jurnuo
množina
1. bili smo jurnuli
2. bili ste jurnuli
3. bili su jurnuli
 
imperativ
jednina
2. jurni
množina
1. jurnimo
2. jurnite
 
glagolski prilog prošli
jurnuvši
 
glagolski pridjev aktivni
jurnuo, jurnula, jurnulo
jurnuli, jurnule, jurnula