Hrvatski jezični portal

kahàrli

kahàrli prid.indekl.

Definicija
reg. ekspr. koji je obuzet brigama; zabrinut, brižan; karli, karan