Hrvatski jezični portal

kȁd (I)

kȁd (I) (kàda) pril.

Definicija
izriče
1. pitanje u koje vrijeme [kad dolazite?]
2. neko vrijeme
Frazeologija
bog te pita (j) kad, tko zna kad davno, ne znam kad;
kad bilo, bilokad svejedno kada, kad se pruži prilika;
kad bi (bilo) kad bi bilo moguće (kad bi uspjelo itd.);
kad (a) god u bilo koje vrijeme, bilo kad, uvijek;
kad-tad (kadli-tadli) jednom u budućnosti, prije ili kasnije, jednoga dana (o onome što će se sigurno dogoditi u budućnosti, o onome što je neizbježno);
imati (nemati) kad imati (nemati) vremena;
kako kad jedanput ovako, drugiput onako (drukčije);
jedva kad, malo kad rijetko
Etimologija
prasl. i stsl. kъgda (rus. kogdá, polj. kiedy), lit. kada