Hrvatski jezični portal

kȃd

kȃd m

Definicija
ekspr.
1. mirisan dim [opojan kad]
2. miris, mirisno isparenje (ob. s ljekovitih biljaka)
Etimologija
prasl. i stsl. kadъ (rus. kad, polj. kadzić: dimiti), stprus. accodis: dimnjak