Hrvatski jezični portal

karikatúra

karikatúra ž

Izvedeni oblici
jednina
N karikatura
G karikature
D karikaturi
A karikaturu
V karikaturo
L karikaturi
I karikaturom
množina
N karikature
G karikatura
D karikaturama
A karikature
V karikature
L karikaturama
I karikaturama
Definicija
1. crtež koji jednostavnim potezima prikazuje bitne, ob. slabe osobine i najuočljivije vanjske crte osobe, događaja, pojava itd., tako da ih namjerno pojača i istakne da djeluju smiješno (prisno, vedro, ili satirično)
2. pren. pejor. nešto potpuno promašeno u svojoj vrsti, iskrivljena ili smiješna slika čega [karikatura vlasti]; nakarada, ruglo
3. knjiž. burleska, parodija i travestija
Etimologija
tal. caricatura ≃ caricare: natovariti