Hrvatski jezični portal

Ȁragōn

Ȁragōn m

Definicija
1. pov. samostalno kraljevstvo u SI Španjolskoj od pol. 11. st. do 1479.
2. geogr. španjolska autonomna regija na tom prostoru, 47.868 km2, 1.183.576 stan., glavni grad Zaragoza
3. (aragon) glazb. ples iz pokrajine Aragon
Etimologija
šp. aragonesa