Hrvatski jezični portal

kȁmatnīk

kȁmatnīk m 〈N mn -īci〉

Izvedeni oblici
jednina
N kamatnik
G kamatnika
D kamatniku
A kamatnik
V kamatniče
L kamatniku
I kamatnikom
množina
N kamatnici
G kamatnika
D kamatnicima
A kamatnike
V kamatnici
L kamatnicima
I kamatnicima
Definicija
onaj koji posuđuje novac uz nerazmjerno visoke kamate; kamatar, lihvar