Hrvatski jezični portal

kȁno

kȁno pril. i vezn.

Definicija
arh. knjiš. kao
Etimologija
v. kao (I) + v. no (I)