Hrvatski jezični portal

kanàpē

kanàpē (kanapȇ) m 〈G kanapéa〉

Izvedeni oblici
jednina
N kanape
G kanapea
D kanapeu
A kanape
V kanapeu / kanapee
L kanapeu
I kanapeom
množina
N kanapei
G kanapea
D kanapeima
A kanapee
V kanapei
L kanapeima
I kanapeima
jednina
N kanape
G kanapea
D kanapeu
A kanape
V kanapeu / kanapee
L kanapeu
I kanapeom
množina
N kanapei
G kanapea
D kanapeima
A kanapee
V kanapei
L kanapeima
I kanapeima
Definicija
1. širok tapecirani naslonjač za više osoba, upotrebljava se i kao ležaj; divan, sofa
2. sendvič na tankim ploškama kruha kojima je odstranjena kora
Etimologija
fr. canapé: (dosl.) pokrov (na kriški kruha), mreža (prvotno za krevet, protiv komaraca) ← lat. conopeum ← grč. kōnṓpion ≃ kṓnōps: komarac