Hrvatski jezični portal

kȁpār

kȁpār m

Izvedeni oblici
jednina
N kapar
G kapara
D kaparu
A kapara
V kaparu / kapare
L kaparu
I kaparom
množina
N kapari
G kapara
D kaparima
A kapare
V kapari
L kaparima
I kaparima
Definicija
onaj koji pravi, ob. i prodaje kape