Hrvatski jezični portal

kaòlīn

kaòlīn m 〈G kaolína〉

Izvedeni oblici
jednina
N kaolin
G kaolina
D kaolinu
A kaolin
V kaoline
L kaolinu
I kaolinom
množina
N kaolini
G kaolina
D kaolinima
A kaoline
V kaolini
L kaolinima
I kaolinima
Definicija
min. glina bijele boje, služi kao vatrostalna, lončarska, ciglarska i porculanska glina, u medicini kao adsorbens; porculanača
Etimologija
kin. Kauling: visoki brijeg, naselje u Kini gdje je prvo pronađen + -in