Hrvatski jezični portal

kàntōn

kàntōn m 〈G kantóna〉

Izvedeni oblici
jednina
N kanton
G kantona
D kantonu
A kanton
V kantone
L kantonu
I kantonom
množina
N kantoni
G kantona
D kantonima
A kantone
V kantoni
L kantonima
I kantonima
Definicija
pol.
1. administrativno-teritorijalna jedinica u Švicarskoj, Francuskoj i Belgiji
2. upravna jedinica u Federaciji BiH; županija
Etimologija
fr. canton ← stprov. cantoun: ugao ulice