Hrvatski jezični portal

karamèla

karamèla ž 〈G mn karamélā〉

Izvedeni oblici
jednina
N karamela
G karamele
D karameli
A karamelu
V karamelo
L karameli
I karamelom
množina
N karamele
G karamela
D karamelama
A karamele
V karamele
L karamelama
I karamelama
Definicija
bombon od smjese prženog šećera i mlijeka