Hrvatski jezični portal

kȉlo

kȉlo m (reg. sr)

Definicija
razg., v. kilogram