Hrvatski jezični portal

kàval1

kàval1 m

Definicija
glazb.
1. reg. svirala sa 6 do 7 rupica
2. narodna sviraljka u Makedoniji i Bugarskoj, poznata od 14. st.
Etimologija
tur. kaval