Hrvatski jezični portal

katàrakt

katàrakt m 〈G mn -āktā/-kātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N katarakta
G katarakte
D katarakti
A kataraktu
V katarakto
L katarakti
I kataraktom
množina
N katarakte
G katarakta
D kataraktama
A katarakte
V katarakte
L kataraktama
I kataraktama
Definicija
geol. prag u riječnom koritu preko kojeg voda pada u slapovima
Etimologija
lat. cata (r)racta ← grč. katarhráktēs: vodopad ≃ kata- + arássein: udarati