Hrvatski jezični portal

katìōn

katìōn m 〈G katióna〉

Izvedeni oblici
jednina
N kation
G kationa
D kationu
A kation
V katione
L kationu
I kationom
množina
N kationi
G kationa
D kationima
A katione
V kationi
L kationima
I kationima
Definicija
fiz. pozitivno nabijeni ion, kreće se prema negativnoj elektrodi (katodi), opr. anion
Etimologija
v. katoda + v. ion