Hrvatski jezični portal

kátil

kátil m

Definicija
reg.
1. onaj koji izvršava smrtnu kaznu; krvnik, dželat
2. pren. nasilan, opasan čovjek
Onomastika
pr. (nadimačka ili prema zanimanju): Katílović (Ðakovo)
Etimologija
tur. katil ← arap. qātil