Hrvatski jezični portal

kȅks

kȅks m 〈N mn -i, G kȇksā〉

Izvedeni oblici
jednina
N keks
G keksa
D keksu
A keks
V kekse / keksu
L keksu
I keksom
množina
N keksi
G kekasa / keksa
D keksima
A kekse
V keksi
L keksima
I keksima
Definicija
sitno suho i prhko pecivo (slatko ili slano) [domaći keks]
Frazeologija
prije nego što kažeš keks žarg. vrlo brzo, za manje vremena nego što je potrebno da se izgovori »keks«. (Jezična moda brzo se mijenja i u tom obliku javljaju se ili su se javljale i druge riječi, npr. britva.)
Etimologija
njem. Keks ← engl. cake: kolač; cakes: kolači