Hrvatski jezični portal

àrgatovati

àrgatovati () nesvrš.prez. -tujēm, pril. sad. -tujūći, gl. im. -ānje〉

Definicija
1. a. pov. u Osmanskom Carstvu kulučiti b. reg. raditi na nadnicu
2. razg. ekspr. teško raditi, pretjerano mnogo raditi, crnčiti