Hrvatski jezični portal

kémija

kémija ž

Izvedeni oblici
jednina
N kemija
G kemije
D kemiji
A kemiju
V kemijo
L kemiji
I kemijom
množina
N kemije
G kemija
D kemijama
A kemije
V kemije
L kemijama
I kemijama
Definicija
1. prirodna znanost o sastavu, građi i svojstvima tvari, o međusobnom djelovanju kojim se tvari pretvaraju jedna u drugu i nastaju nove tvari [anorganska kemija; organska kemija; fizikalna kemija; nuklearna kemija]
2. meton. pejor. proizvod koji je dobiven sintetičkim putem ili u kojem se osjeća upotreba konzervansa, herbicida itd. (sokovi, voće, povrće itd.)
Frazeologija
(to je) živa kemija to je od upotrebe kemikalija, konzervansa, pesticida, zaštitnih sredstava itd. nezdravo ili opasno po zdravlje (o hrani, materijalima za gradnju itd.)
Etimologija
srlat. chymia: alkemija ≃ srgrč. khēmeía, khymeía: miješanje metala ≃ khýma: tekućina ← arap. al-hami (← Hemi, Hami: Egipat)