Hrvatski jezični portal

pògānčina

pògānčina ž 〈N mn -e〉

Definicija
bot. smrdljiva biljka (Putoria calabrica) iz porodice broćeva (Rubiaceae)