Hrvatski jezični portal

pobáciti

pobáciti () svrš.prez. pòbācīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. pòbāčen〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
pobaciti
 
prezent
jednina
1. pobacim
2. pobaciš
3. pobaci
množina
1. pobacimo
2. pobacite
3. pobace
 
futur
jednina
1. pobacit ću
2. pobacit ćeš
3. pobacit će
množina
1. pobacit ćemo
2. pobacit ćete
3. pobacit će
 
aorist
jednina
1. pobacih
2. pobaci
3. pobaci
množina
1. pobacismo
2. pobaciste
3. pobaciše
 
perfekt
jednina
1. pobacio sam
2. pobacio si
3. pobacio je
množina
1. pobacili smo
2. pobacili ste
3. pobacili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam pobacio
2. bio si pobacio
3. bio je pobacio
množina
1. bili smo pobacili
2. bili ste pobacili
3. bili su pobacili
 
imperativ
jednina
2. pobaci
množina
1. pobacimo
2. pobacite
 
glagolski prilog prošli
pobacivši
 
glagolski pridjev aktivni
pobacio, pobacila, pobacilo
pobacili, pobacile, pobacila
 
glagolski pridjev pasivni
pobačen, pobačena, pobačeno
pobačeni, pobačene, pobačena
Definicija
prekinuti trudnoću, ne donijeti plod na svijet