Hrvatski jezični portal

pȍla

pȍla (, čega) pril.

Definicija
polovina čega, jedan od dva jednaka dijela cjeline
Frazeologija
mudrome je i pola uha dosta pametnome ne treba mnogo objašnjavati;
ni pola ga nije oslabio je, smršavio je;
u pola (riječi, posla, sna) usred, u najvećem zamahu čega;
stati na pola puta prekinuti što (posao i sl.), odustati od čega;
pola me nestalo doživio sam naglo veliki strah, užasno sam se preplašio, silno sam se prepao = život mi se skratio; noge mi se odsjekle
Onomastika
pr. (nadimačka): Polovánec (Sesvete), Pólović (570, Duga Resa, Karlovac), Polòvina (500, Gospić, Lika, Banovina)
Etimologija
prasl. i stsl. polъ (rus. pol, polj. pół) ≃ alb. palë: dio