Hrvatski jezični portal

póla

póla ž

Definicija
1. zast. polovica, polovina
2. v. polutka