Hrvatski jezični portal

bȅkhend

bȅkhend m

Definicija
sport udarac (u tenisu i sl.) pri kojemu je reket okrenut stražnjom stranom prema lopti, a ruka ima položaj »prema tijelu«, za razliku »od tijela« [igrati/odigrati bekhend]; bekend, usp. forhend
Etimologija
engl. backhand