Hrvatski jezični portal

polìgōn

polìgōn m 〈G poligóna〉

Izvedeni oblici
jednina
N poligon
G poligona
D poligonu
A poligon
V poligone
L poligonu
I poligonom
množina
N poligoni
G poligona
D poligonima
A poligone
V poligoni
L poligonima
I poligonima
Definicija
1. mat., v. višekutnik
2. vojn. zemljišna ili vodena površina ili odgovarajući zračni prostor, opremljeni za izvođenje borbene i taktičke obuke, za istraživanja i pokuse ratne i druge tehnike
3. sport vježbalište s preprekama koje vježbač mora savladati određenim redoslijedom u što kraćem vremenu
Sintagma
minijaturni poligon prostorija opremljena simulatorima i registratorima poduzetih mjera i rezultata (trenažerom);
poligon frekvencija grafički prikaz distribucije frekvencija (učestalosti) neke pojave uspoređene s nekom drugom vrijednošću (npr. rast ili pad živorođenih prema starosti majke, rast ili pad kriminalnih djela prema dobnim skupinama i sl.)
Etimologija
lat. polygonum ← grč. polýgōnon ≃ poli- + -gon1