Hrvatski jezični portal

pȍluglasan

pȍluglasan prid.odr. -snī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N poluglasan
G poluglasna
D poluglasnu
A poluglasna / poluglasan
V poluglasni
L poluglasnu
I poluglasnim
množina
N poluglasni
G poluglasnih
D poluglasnim / poluglasnima
A poluglasne
V poluglasni
L poluglasnim / poluglasnima
I poluglasnim / poluglasnima
 
srednji rod
jednina
N poluglasno
G poluglasna
D poluglasnu
A poluglasno
V poluglasno
L poluglasnu
I poluglasnim
množina
N poluglasna
G poluglasnih
D poluglasnim / poluglasnima
A poluglasna
V poluglasna
L poluglasnim / poluglasnima
I poluglasnim / poluglasnima
 
ženski rod
jednina
N poluglasna
G poluglasne
D poluglasnoj
A poluglasnu
V poluglasna
L poluglasnoj
I poluglasnom
množina
N poluglasne
G poluglasnih
D poluglasnim / poluglasnima
A poluglasne
V poluglasne
L poluglasnim / poluglasnima
I poluglasnim / poluglasnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N poluglasni
G poluglasnog / poluglasnoga
D poluglasnom / poluglasnome / poluglasnomu
A poluglasnog / poluglasni
V poluglasni
L poluglasnom / poluglasnome / poluglasnomu
I poluglasnim
množina
N poluglasni
G poluglasnih
D poluglasnim / poluglasnima
A poluglasne
V poluglasni
L poluglasnim / poluglasnima
I poluglasnim / poluglasnima
 
srednji rod
jednina
N poluglasno
G poluglasnog / poluglasnoga
D poluglasnom / poluglasnome / poluglasnomu
A poluglasno
V poluglasno
L poluglasnom / poluglasnome / poluglasnomu
I poluglasnim
množina
N poluglasna
G poluglasnih
D poluglasnim / poluglasnima
A poluglasna
V poluglasna
L poluglasnim / poluglasnima
I poluglasnim / poluglasnima
 
ženski rod
jednina
N poluglasna
G poluglasne
D poluglasnoj
A poluglasnu
V poluglasna
L poluglasnoj
I poluglasnom
množina
N poluglasne
G poluglasnih
D poluglasnim / poluglasnima
A poluglasne
V poluglasne
L poluglasnim / poluglasnima
I poluglasnim / poluglasnima
Definicija
1. koji se odnosi na poluglas
2. koji je u pola glasa, stišan, utišan