Hrvatski jezični portal

pȏrta

pȏrta ž

Izvedeni oblici
jednina
N porta
G porte
D porti
A portu
V porto
L porti
I portom
množina
N porte
G porta / porti
D portama
A porte
V porte
L portama
I portama
Definicija
1. vrata (naročito crkvena); dveri
2. sobica za vratara (portira) na ulazu u poduzeća, ustanove itd.; vratarnica, portirnica
3. anat. vrata, ulaz (npr. mjesto ulaza krvnih žila u neki organ)
Sintagma
Visoka Porta pov. diplomatski naziv za vladu u Osmanskom Carstvu
Etimologija
lat.