Hrvatski jezični portal

porèciv

porèciv prid.odr. -vī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N poreciv
G poreciva
D porecivu
A poreciva / poreciv
V porecivi
L porecivu
I porecivim
množina
N porecivi
G porecivih
D porecivim / porecivima
A porecive
V porecivi
L porecivim / porecivima
I porecivim / porecivima
 
srednji rod
jednina
N porecivo
G poreciva
D porecivu
A porecivo
V porecivo
L porecivu
I porecivim
množina
N poreciva
G porecivih
D porecivim / porecivima
A poreciva
V poreciva
L porecivim / porecivima
I porecivim / porecivima
 
ženski rod
jednina
N poreciva
G porecive
D porecivoj
A porecivu
V poreciva
L porecivoj
I porecivom
množina
N porecive
G porecivih
D porecivim / porecivima
A porecive
V porecive
L porecivim / porecivima
I porecivim / porecivima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N porecivi
G porecivog / porecivoga
D porecivom / porecivome / porecivomu
A porecivog / porecivi
V porecivi
L porecivom / porecivome / porecivomu
I porecivim
množina
N porecivi
G porecivih
D porecivim / porecivima
A porecive
V porecivi
L porecivim / porecivima
I porecivim / porecivima
 
srednji rod
jednina
N porecivo
G porecivog / porecivoga
D porecivom / porecivome / porecivomu
A porecivo
V porecivo
L porecivom / porecivome / porecivomu
I porecivim
množina
N poreciva
G porecivih
D porecivim / porecivima
A poreciva
V poreciva
L porecivim / porecivima
I porecivim / porecivima
 
ženski rod
jednina
N poreciva
G porecive
D porecivoj
A porecivu
V poreciva
L porecivoj
I porecivom
množina
N porecive
G porecivih
D porecivim / porecivima
A porecive
V porecive
L porecivim / porecivima
I porecivim / porecivima
Definicija
koji se može poreći [poreciv dokaz; poreciva tvrdnja]; oboriv