Hrvatski jezični portal

bȅnt

bȅnt m 〈N mn bèntovi〉

Definicija
razg.
1. pregrada na vodotoku koja zadržava vodu; brana, ustava
2. pojas zemlje i sl. nasut i izdignut nad razinu vode; nasip
Etimologija
engl.