Hrvatski jezični portal

prèkinuti

prèkinuti svrš.prez. prèkinēm, pril. pr. -ūvši, imp. prèkini, prid. trp. prèkinūt〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
prekinuti
 
prezent
jednina
1. prekinem
2. prekineš
3. prekine
množina
1. prekinemo
2. prekinete
3. prekinu
 
futur
jednina
1. prekinut ću
2. prekinut ćeš
3. prekinut će
množina
1. prekinut ćemo
2. prekinut ćete
3. prekinut će
 
aorist
jednina
1. prekinuh / prekidoh
2. prekinu / prekide
3. prekinu / prekide
množina
1. prekinusmo / prekidosmo
2. prekinuste / prekidoste
3. prekinuše / prekidoše
 
perfekt
jednina
1. prekinuo sam
2. prekinuo si
3. prekinuo je
množina
1. prekinuli smo
2. prekinuli ste
3. prekinuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam prekinuo
2. bio si prekinuo
3. bio je prekinuo
množina
1. bili smo prekinuli
2. bili ste prekinuli
3. bili su prekinuli
 
imperativ
jednina
2. prekini
množina
1. prekinimo
2. prekinite
 
glagolski prilog prošli
prekinuvši
 
glagolski pridjev aktivni
prekinuo, prekinula, prekinulo
prekinuli, prekinule, prekinula
 
glagolski pridjev pasivni
prekinut, prekinuta, prekinuto
prekinuti, prekinute, prekinuta
Definicija
1. a. (što) naglim pokretom ruku u oprečnim smjerovima raskinuti [prekinuti konopac; prekinuti konac] b. (što) pren. naglo zaustaviti radnju, postupak, događaj i sl. [prekinuti predstavu] c. (s kim) raskinuti veze, prestati družiti se s kim d. (što, s čim) učiniti čemu kraj, prestati (raditi itd.) [prekinuti s radom]
2. (koga) upadati u čiji govor, ne dati kome da završi, da kaže što do kraja
3. (se) namučiti se, pretrgnuti se [prekinuti se od posla]
Frazeologija
prekinuti se od smijeha mnogo i gromko se smijati, usp. puknuti od smijeha, v. puknuti ⃟;
prekinulo ga nagao nastup raznih zdravstvenih smetnji od vjetra u leđa