Hrvatski jezični portal

prȃh

prȃh m

Izvedeni oblici
jednina
N prah
G praha
D prahu
A prah
V praše / prahu
L prahu
I prahom
množina
N prahovi
G prahova
D prahovima
A prahove
V prahovi
L prahovima
I prahovima
Definicija
1. najsitnije čestice nastale drobljenjem ili mrvljenjem čega krutog [šećer u prahu]
2. zast., v. barut [puščani prah]
3. pren. retor. jez. knjiž. posmrtni ostaci, pepeo pokojnika [mir prahu njegovu! formula pri opraštanju s pokojnikom]
Sintagma
cvjetni prah, v. pelud;
mlijeko u prahu mlijeko kojemu je radi trajnosti, konzerviranja i transporta promijenjeno agregatno stanje
Frazeologija
mir prahu njegovu! (njem. kalk.) formula pri opraštanju s pokojnikom;
otići (pasti, srušiti se) u prah propasti;
prah i pepeo rezultat potpunog uništenja [grad je pretvoren u prah i pepeo];
pretvoriti (smrviti, satrti, samljeti) u prah potpuno uništiti;
u prahu općenita oznaka za razne proizvode u tom obliku (za razliku od pilula, tekućina, zrna itd.)
Onomastika
pr. (nadimačka): Pràšina (Pula, Karlovac), Prȃšničkī (200, Ivanec, Podravina), Prȃšnićkī (Valpovo, Križevci), Prȃšnikār (Zagreb, Osijek), Prȁšnjāk (140, Ivanec, Petrinja, Podravska Slatina)
Etimologija
prasl. *porxъ (stsl. praxъ, rus. pórox, polj. proch) ← ie. *pers-/*pors- (skr. pršan-: šaren, hetIT. papparš-: prskati)