Hrvatski jezični portal

prȃvī

prȃvī prid.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N pravi
G pravog / pravoga
D pravom / pravome / pravomu
A pravog / pravi
V pravi
L pravom / pravome / pravomu
I pravim
množina
N pravi
G pravih
D pravim / pravima
A prave
V pravi
L pravim / pravima
I pravim / pravima
 
srednji rod
jednina
N pravo
G pravog / pravoga
D pravom / pravome / pravomu
A pravo
V pravo
L pravom / pravome / pravomu
I pravim
množina
N prava
G pravih
D pravim / pravima
A prava
V prava
L pravim / pravima
I pravim / pravima
 
ženski rod
jednina
N prava
G prave
D pravoj
A pravu
V prava
L pravoj
I pravom
množina
N prave
G pravih
D pravim / pravima
A prave
V prave
L pravim / pravima
I pravim / pravima
Definicija
1. koji je istinski, izvoran, prirodan, postojeći [pravi dijamant; pravi novac; pravi doživljaj], opr. lažan, krivotvoren, umjetan
2. koji odgovara predodžbi o valjanosti [pravi čovjek; pravi momak]
3. koji odgovara potrebi [prava stvar; pravi dio stroja]
4. razg. za pojačavanje (često pojačano pravi pravcati) [pravi (pravcati) luđak]
Sintagma
pravi kut, v. kut Δ;
pravi podskup mat. podskup nekog skupa koji nije jednak cijelom skupu
Frazeologija
pravi je takav je kakav treba da bude, ima vrline koje se traže, ima tipične odlike u vrsti