Hrvatski jezični portal

prȅdān

prȅdān prid.odr. -ī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N predan
G predana
D predanu
A predana / predan
V predani
L predanu
I predanim
množina
N predani
G predanih
D predanim / predanima
A predane
V predani
L predanim / predanima
I predanim / predanima
 
srednji rod
jednina
N predano
G predana
D predanu
A predano
V predano
L predanu
I predanim
množina
N predana
G predanih
D predanim / predanima
A predana
V predana
L predanim / predanima
I predanim / predanima
 
ženski rod
jednina
N predana
G predane
D predanoj
A predanu
V predana
L predanoj
I predanom
množina
N predane
G predanih
D predanim / predanima
A predane
V predane
L predanim / predanima
I predanim / predanima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N predani
G predanog / predanoga
D predanom / predanome / predanomu
A predanog / predani
V predani
L predanom / predanome / predanomu
I predanim
množina
N predani
G predanih
D predanim / predanima
A predane
V predani
L predanim / predanima
I predanim / predanima
 
srednji rod
jednina
N predano
G predanog / predanoga
D predanom / predanome / predanomu
A predano
V predano
L predanom / predanome / predanomu
I predanim
množina
N predana
G predanih
D predanim / predanima
A predana
V predana
L predanim / predanima
I predanim / predanima
 
ženski rod
jednina
N predana
G predane
D predanoj
A predanu
V predana
L predanoj
I predanom
množina
N predane
G predanih
D predanim / predanima
A predane
V predane
L predanim / predanima
I predanim / predanima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N predaniji
G predanijeg / predanijega
D predanijem / predanijemu
A predanijeg / predanijega
V predaniji
L predanijem / predanijemu
I predanijim
množina
N predaniji
G predanijih
D predanijim / predanijima
A predanije
V predaniji
L predanijim / predanijima
I predanijim / predanijima
 
srednji rod
jednina
N predanije
G predanijeg / predanijega
D predanijem / predanijemu
A predanije
V predanije
L predanijem / predanijemu
I predanijim
množina
N predanija
G predanijih
D predanijim / predanijima
A predanija
V predanija
L predanijim / predanijima
I predanijim / predanijima
 
ženski rod
jednina
N predanija
G predanije
D predanijoj
A predaniju
V predanija
L predanijoj
I predanijom
množina
N predanija
G predanijih
D predanijim / predanijima
A predanije
V predanije
L predanijim / predanijima
I predanijim / predanijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najpredaniji
G najpredanijeg / najpredanijega
D najpredanijem / najpredanijemu
A najpredanijeg / najpredanijega
V najpredaniji
L najpredanijem / najpredanijemu
I najpredanijim
množina
N najpredaniji
G najpredanijih
D najpredanijim / najpredanijima
A najpredanije
V najpredaniji
L najpredanijim / najpredanijima
I najpredanijim / najpredanijima
 
srednji rod
jednina
N najpredanije
G najpredanijeg / najpredanijega
D najpredanijem / najpredanijemu
A najpredanije
V najpredanije
L najpredanijem / najpredanijemu
I najpredanijim
množina
N najpredanija
G najpredanijih
D najpredanijim / najpredanijima
A najpredanija
V najpredanija
L najpredanijim / najpredanijima
I najpredanijim / najpredanijima
 
ženski rod
jednina
N najpredanija
G najpredanije
D najpredanijoj
A najpredaniju
V najpredanija
L najpredanijoj
I najpredanijom
množina
N najpredanija
G najpredanijih
D najpredanijim / najpredanijima
A najpredanije
V najpredanije
L najpredanijim / najpredanijima
I najpredanijim / najpredanijima
Definicija
1. koji se predaje čemu; marljiv, požrtvovan [predan suradnik]
2. koji je odan; privržen, vjeran