Hrvatski jezični portal

prȅdāh

prȅdāh m 〈N mn -āsi〉

Izvedeni oblici
jednina
N predah
G predaha
D predahu
A predah
V predaše
L predahu
I predahom
množina
N predasi
G predaha
D predasima
A predahe
V predasi
L predasima
I predasima
Definicija
1. vrijeme između udisaja i izdisaja zraka iz pluća
2. kratak prekid, zastoj radi odmora [uzeti predah]
Frazeologija
bez predaha (raditi) neprekidno, užurbano (raditi)
Etimologija
✧ pre-2 + v. dah