Hrvatski jezični portal

prézati

prézati (što) nesvrš.prez. prȇžēm, pril. sad. préžūći, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
prezati
 
prezent
jednina
1. prežem
2. prežeš
3. preže
množina
1. prežemo
2. prežete
3. prežu
 
futur
jednina
1. prezat ću
2. prezat ćeš
3. prezat će
množina
1. prezat ćemo
2. prezat ćete
3. prezat će
 
imperfekt
jednina
1. prezah
2. prezaše
3. prezaše
množina
1. prezasmo
2. prezaste
3. prezahu
 
perfekt
jednina
1. prezao sam
2. prezao si
3. prezao je
množina
1. prezali smo
2. prezali ste
3. prezali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam prezao
2. bio si prezao
3. bio je prezao
množina
1. bili smo prezali
2. bili ste prezali
3. bili su prezali
 
imperativ
jednina
2. preži
množina
1. prežimo
2. prežite
 
glagolski prilog sadašnji
prežući
 
glagolski pridjev aktivni
prezao, prezala, prezalo
prezali, prezale, prezala
Definicija
vezati konja za kola, uprezati
Etimologija
prasl. *pręgti (rus. prjač', polj. szprąg: zaprega) ≃ v. pregnuti