Hrvatski jezični portal

bȅskonačan

bȅskonačan prid.odr. -čnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N beskonačan
G beskonačna
D beskonačnu
A beskonačna / beskonačan
V beskonačni
L beskonačnu
I beskonačnim
množina
N beskonačni
G beskonačnih
D beskonačnim / beskonačnima
A beskonačne
V beskonačni
L beskonačnim / beskonačnima
I beskonačnim / beskonačnima
 
srednji rod
jednina
N beskonačno
G beskonačna
D beskonačnu
A beskonačno
V beskonačno
L beskonačnu
I beskonačnim
množina
N beskonačna
G beskonačnih
D beskonačnim / beskonačnima
A beskonačna
V beskonačna
L beskonačnim / beskonačnima
I beskonačnim / beskonačnima
 
ženski rod
jednina
N beskonačna
G beskonačne
D beskonačnoj
A beskonačnu
V beskonačna
L beskonačnoj
I beskonačnom
množina
N beskonačne
G beskonačnih
D beskonačnim / beskonačnima
A beskonačne
V beskonačne
L beskonačnim / beskonačnima
I beskonačnim / beskonačnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N beskonačni
G beskonačnog / beskonačnoga
D beskonačnom / beskonačnome / beskonačnomu
A beskonačnog / beskonačni
V beskonačni
L beskonačnom / beskonačnome / beskonačnomu
I beskonačnim
množina
N beskonačni
G beskonačnih
D beskonačnim / beskonačnima
A beskonačne
V beskonačni
L beskonačnim / beskonačnima
I beskonačnim / beskonačnima
 
srednji rod
jednina
N beskonačno
G beskonačnog / beskonačnoga
D beskonačnom / beskonačnome / beskonačnomu
A beskonačno
V beskonačno
L beskonačnom / beskonačnome / beskonačnomu
I beskonačnim
množina
N beskonačna
G beskonačnih
D beskonačnim / beskonačnima
A beskonačna
V beskonačna
L beskonačnim / beskonačnima
I beskonačnim / beskonačnima
 
ženski rod
jednina
N beskonačna
G beskonačne
D beskonačnoj
A beskonačnu
V beskonačna
L beskonačnoj
I beskonačnom
množina
N beskonačne
G beskonačnih
D beskonačnim / beskonačnima
A beskonačne
V beskonačne
L beskonačnim / beskonačnima
I beskonačnim / beskonačnima
Definicija
1. koji nema konca, kraja s obzirom na broj, prostor, vrijeme ili veličinu; beskrajan, opr. konačan
2. pren. koji je pretjerano dugačak [beskonačan red]; velik
Sintagma
beskonačna granična vrijednost mat. karakteristika funkcije da poprima i zadržava po volji velike (ili malene) vrijednosti u skupu realnih brojeva čim se varijabla dovoljno približi nekom realnom broju odnosno neograničeno raste, simbolički lim f (x) = ∞ ili -∞;
beskonačna vrpca tehn. pokretna vrpca od kože, plastične mase, tekstila, gume i sl., služi najčešće kao gibljiva veza u remenskim prijenosnicima za prijenos materijala u transporterima (npr. ugljena u rudniku);
beskonačni skup mat. skup koji se može bijekcijom preslikati na svoj pravi podskup (podskup različit od cijelog skupa), npr. skup svih prirodnih brojeva može se udvostručavanjem preslikati na skup parnih brojeva;
beskonačno mali broj mat. varijabla u skupu realnih brojeva koja po apsolutnoj vrijednosti može postati manja od po volji malog pozitivnog broja;
beskonačno udaljena točka mat. u geometriji, naziv za objekt koji se pridjeljuje svakoj klasi paralelnih pravaca u euklidskoj ravnini ili prostoru radi prijelaza na metode projektivne geometrije; idealna točka
Etimologija
✧ bez- + v. konac2, konačan