Hrvatski jezični portal

prȅpeličār

prȅpeličār m

Izvedeni oblici
jednina
N prepeličar
G prepeličara
D prepeličaru
A prepeličara
V prepeličaru
L prepeličaru
I prepeličarom
množina
N prepeličari
G prepeličara
D prepeličarima
A prepeličare
V prepeličari
L prepeličarima
I prepeličarima
Definicija
lov. razg. pas ptičar