Hrvatski jezični portal

prȅpreka

prȅpreka ž 〈D L -eci〉

Izvedeni oblici
jednina
N prepreka
G prepreke
D prepreci
A prepreku
V prepreko
L prepreci
I preprekom
množina
N prepreke
G prepreka
D preprekama
A prepreke
V prepreke
L preprekama
I preprekama
Definicija
1. ono što sprečava kretanje, pristup; zapreka
2. smetnja, teškoća (u radu, spoznavanju itd.) [prepreka napretku]
Etimologija
✧ pre-1 + v. preko