Hrvatski jezični portal

prȅsti

prȅsti nesvrš.prez. prédem, imp. prédi, pril. sad. prédūći, prid. rad. prȅo/prȅla ž, prid. trp. prèden, gl. im. prédēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
presti
 
prezent
jednina
1. predem
2. predeš
3. prede
množina
1. predemo
2. predete
3. predu
 
futur
jednina
1. prest ću
2. prest ćeš
3. prest će
množina
1. prest ćemo
2. prest ćete
3. prest će
 
imperfekt
jednina
1. predijah
2. predijaše
3. predijaše
množina
1. predijasmo
2. predijaste
3. predijahu
 
perfekt
jednina
1. preo sam
2. preo si
3. preo je
množina
1. preli smo
2. preli ste
3. preli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam preo
2. bio si preo
3. bio je preo
množina
1. bili smo preli
2. bili ste preli
3. bili su preli
 
imperativ
jednina
2. predi
množina
1. predimo
2. predite
 
glagolski prilog sadašnji
predući
 
glagolski pridjev aktivni
preo, prela, prelo
preli, prele, prela
 
glagolski pridjev pasivni
preden, predena, predeno
predeni, predene, predena
Definicija
1. (što) upredajući, usukujući prstima ili vretenom praviti niti
2. (što) plesti paučinu
3. () a. glasati se u zadovoljstvu (o mački) b. pren. umiljavati se (o osobama)
Onomastika
pr. (prema zanimanju, v. i prelac1): Prèlčec (240, Krapina, Kutina, Slavonija), Prȇlčić (Opatija), Prélec (620, Vrbovec, Samobor, Prigorje)
Etimologija
prasl. *pręsti (rus. prjast', polj. prząść)